Een uniek woonzorgcentrum waar gastvrije zorg voor bewoners een memorabele belevenis wordt voor de hele familie.

 

Museumgids Anneke Blennerhasset

 

Als ergotherapeute en Master in Beeldende Kunst kwam Anneke in contact met het project Meet me @ M HKA, interactieve rondleidingen in het museum op maat van ouderen met dementie. Hier ontdekte ze de kracht
van hedendaagse kunst voor ouderen. Zoals de titel “Meet Me” suggereert, is het een ontmoeting met kunst. Al snel wist Anneke dat ook zij zich wil engageren om mensen in contact te brengen met elkaar via kunst. Ze wil bewoners, familie en bezoekers een rijke emotionele beleving brengen. Haar opleiding als Meet Me—gids zorgde voor heel wat expertise in de wereld van kunst en het werken met ouderen. Samen met bewoners en familie wil ze ervaren, samen leren en op zoek gaan naar wat kan, wat prikkelt, wat inspireert...


Na opname in het WZC zal Anneke contact opnemen met de nieuwe bewoner en familie. In co-creatie wordt de eigen vitrine uitgewerkt vanuit de biografie, heden en een blik naar de toekomst.

 

Wij werken aan een uniek woonzorgcentrum
waar gastvrije zorg voor bewoners een memorabele belevenis wordt voor de hele familie.

Welkom in MUSEUM E!

Woonzorgcentrum Immaculata
Oude Godstraat 110 2650 Edegem 03/450 84 00 immaculata@ocmwedegem.be www.wzc-immaculata.be

Museum E! : een uniek decor

Woonzorgcentrum Immaculata is niet zomaar een woonzorgcentrum, maar één met een speciale visie:

 

Wij werken aan een uniek woonzorgcentrum
waar gastvrije zorg voor bewoners een memorabele belevenis wordt voor de hele familie.

 

Museum E! wil in en rond het woonzorgcentrum de beleving van residenten, familie, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers stimuleren door de verbeeldingskracht aan te wakkeren.

 

Het project richt zich op de rijke emotionele en intellectuele ervaringen die kunstwerken kunnen uitlokken, en gaat uit van de kracht van hedendaagse kunst om mensen dichter bij elkaar te brengen en interactie te laten ontstaan.

 

De E! van Museum E! staat daarom voor ERVAREN in verleden, heden en toekomst, ERVAREN van leuke momenten en (nieuwe) sociale netwerken.

WZC geeft vorm aan Museum E!

Drie pijlers geven dit project invulling:
Een uniek kunstenatelier (nabij Café Aster)
Telkens gedurende 6 maanden stelt het WZC een ruimte aan een kunstenaar ter beschikking als atelier. De kunstenaar werkt artistiek samen met bewoners en hun familie. Ieder is steeds welkom in dit atelier naast Café E! .


Samenwerking M HKA


Naast advies en ondersteuning van het Museum Hedendaagse Kunst te Antwerpen kan het WZC beroep doen op de
uitgebreide
kunstcollectie van dit museum. Om de zes maanden zal u nieuwe kunstwerken opmerken in de publieke ruimtes van het WZC. Wekelijks geeft onze museumgids interactieve rondleidingen en workshop in Museum E! waarbij fantasie en krijgen.


Museumvitrines


creativiteit de vrije loop
We trachtten ons in de leefwereld van de bewoner in te leven en krijgen zo aandacht voor de mogelijkheden, behoeften en verwachtingen van de resident en zijn familie.
Onze biografische dienstverlening kreeg een visuele uitwerking met de komst van Museum E!
Naast elke kamerdeur worden de sterktes uit de biografie van bewoners kunstzinnig in beeld gebracht. Een eigen stukje museum om trots op te zijn!

Waarom Hedendaagse Kunst?

Museum E! wil sociale netwerken ondersteunen of een aanzet geven tot het vormen van een nieuw sociaal netwerk tussen families en bewoners. Hierbij is interactie een belangrijke factor. Daar waar traditionele kunst een eigen verhaal brengt, laat hedendaagse kunst ruimte voor interpretatie. Het roept een gevoel op en zet je aan een eigen verhaal te maken.

Het is iets vreemd, de ene vindt het beeldschoon, een ander vindt het lelijk, maar daarin zit vaak de interactie verscholen: Wat is het? Wat wil het zeggen? Is het kunst? Is dit nu mooi? Wat wil het eigenlijk betekenen?

 

Bij het benoemen van dit gevoel en deze verbeelding, kan een mening nooit fout zijn. Het is immers iets subjectief en laat ieder in zijn waarde.